Oprichting Dutch Carp Lakes

De doelstelling

De vereniging DCL (Dutch Carp Lakes), is opgericht op 16 januari 2012 te Appeltern. De doelstelling van de vereniging is de belangen van de aangesloten karpervijvers te behartigen in de ruimste zin van het woord, waarbij de karpervissers en de natuur centraal staan.

Hiervoor heeft de vereniging kwalitatieve richtlijnen opgesteld in een vijverreglement en een wedstrijdreglement. De aangesloten vijvers zijn te herkennen aan het logo dat terug te vinden is op de schilden, posters en op de website.

Bestuurssamenstelling en commissie-indeling.

Voorzitter / secretaris: Gerald van Ooijen 0487 - 541445

Penningmeester: Bert Sonderen 0315 - 231995

Bestuurslid: Bert van Bilsen / Michiel van Wanrooy 06-25105598

Bestuurslid: Gerwin Leus 0541-297928

De volgende commissies zijn (voorlopig) samengesteld:

Wedstrijdcommissie: Bert van Bilsen / Michiel van Wanrooy, Ton Ruis en Edwin van de Biggelaar

Sponsorcommissie: Bert Sonderen en Gerwin Leus

Beurzen en promotie: Bert/Michiel en Bert Sonderen

Internet en media: Gerald van Ooijen en vacant

Aalscholvercommissie: Gerwin Leus en Gerald van Ooijen

 

 

 

 

 

 Partnership Banner

       Deelname         

€ 49,00 per jaar

carpcarp

gif1   
gif2
 carpcarp
 gif3